Ajankohta: 10.6.2021 torstai

Strategisen johtamisen valmennus: Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen tämän päivän tiedon avulla

Aika: to 10.6. klo 9-10.30
Paikka: Teams

Tietoon perustuva innovointi tarkoittaa toimintatapaa, jossa yhdistellään erilaisia tiedon lajeja ja lähteitä innovaatioprosessissa. Kyse voi olla yksittäisen tuotteen tai palvelun kehittämisestä tai kokonaisen innovaatioportfolion hallinnasta.

Tiedon hankinnassa innovoinnin tueksi hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti sekä sisäisiä lähteitä että toimintaympäristöstä kerättyä informaatiota. Tieto voi olla jo hankittua, kokemusperäistä, tai tietoa, jota kerätään esim. tutkimuksesta, teknologioista, markkinasta, asiakkaista tai kilpailijoista. Markkinasta ja asiakkaista pyritään hankkimaan tietoa sekä ilmaistuista että piilevistä tarpeista.

Tietoon perustuva innovointitoiminta on näiden erilaisten tietojen yhteensovittamista tarkoituksena luoda menestyviä tuotteita, palveluja tai liiketoimintamalleja. Tietoon perustuvalla innovointitoiminnalla voi tunnistaa nousevia markkinatarpeita, ja siten saavuttaa kilpailuetua.

Valmennus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat ymmärtää, miten sitoa markkinatieto osaksi innovointiprosessia.

Webinaarin osallistujat saavat valmiuksia siihen, miten:

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen webinaariin 7.6.2021 klo 16 mennessä.

Webinaarissa on tilaa myös osallistujien näkemyksille. Tästä syystä osallistujien määrä on rajoitettu 20 osallistujaan.

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Tulevaisuuden_tarpeiden_tunnistaminen_taman_paivan_tiedon_avulla_9938

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin webinaaria edeltävänä päivänä.


Tapahtuma on osa strategisen johtamisen valmennussarjaa. Huomaa myös muut sarjan tapahtumat!

Strategisen johtamisen valmennussarja:

to 6.5. klo 9-10.30 Markkinatieto ja sen hyödyntäminen
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Markkinatieto_ja_sen_hyodyntaminen_2038

Pe 21.5. klo 9-10.30 Liiketoimintapotentiaalin määrittely ja kasvupolun löytäminen
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Liiketoimintapotentiaalin_maarittely_ja_kasvupolun_loytaminen_5513

To 27.5. klo 9-10.30 Trendit ja ulkoisten muutosten ennakointi strategisen johtamisen tukena
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Trendit_ja_ulkoisten_muutosten_ennakointi_strategisen_johtamisen_tukena_7111

Pe 4.6. klo 9-10.30 Skenaarioajattelu osana strategista ennakointityötä
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Skenaarioajattelu_osana_strategista_ennakointityota_4197

Strategisen johtamisen valmennussarjan toteuttaa M-Brain Insight Oy. Valmentajina webinaareissa toimivat Joonas Kovapohja, Nora Kärkkäinen ja Soile Mäkinen.

Osallistuneilla on mahdollisuus myös varata aika yrityskohtaiseen konsultaatiosessioon.

Sekä webinaari että yrityskohtainen konsultointi ovat ilmaisia.

Valmennukset toteutetaan suomeksi. Osallistujille jaettava materiaali on englanninkielinen.

Valmennus on osa Kasvun ekosysteemit -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2018-2021.

Lisätietoja: Liisa Pietikäinen, BusinessOulu. p. 040 705 0473 liisa.pietikainen@businessoulu.com