Ajankohta: 21.11.2023 tiistai

Valmenna mielesi yrittäjäksi

In English below.

Kutkutteleeko yrittäjyys mielessä? Etenkin startup-yrittäjyys, jossa tähdätään liiketoiminnan sähäkkään kasvuun? Hyppy ajatuksesta toimintaan vaatii joskus hieman rohkaisua.

Tule mukaan Valmenna mielesi yrittäjäksi -valmennukseen!

Valmennus koostuu kolmesta osasta:

Tiistai 31.10.2023 klo 9-11 Alkaisinko yrittäjäksi? – löydä yrittäjä itsestäsi

Yrittäjyys kiinnostaa, mutta osaanko, jaksanko ja uskallanko? Millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee ja mistä lähteä liikkeelle?

Yrittäjyys on ennen kaikkea asenne ja ajattelutapa, joka on mahdollista ottaa haltuun ja oppia. Tule saamaan konkreettisia työkaluja etsiä ja löytää sisäinen yrittäjä itsestäsi. Keskitymme oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja pohdimme millaiset ominaisuudet edesauttavat yrittäjyydessä onnistumista. Lisäämme myös voimavaroja yrittäjyyden aloittamiseksi

Paikka: BusinessAsema, Hallituskatu 36B
Tila: Operaattori

Tiistai 7.11.2023 klo 9-11 Yrittäjyys on yhteistyötä – löydä yritysidea ja tiimisi

Yrityksen ytimessä ovat ideat ja innovaatiot, jotka ratkaisevat asiakkaiden ongelmia ja hyödyntävät käyttäjiä. Menestyvän yrityksen takana ovat puolestaan ihmiset. Tiimi, joka tukee vahvuuksillaan toisiaan, ja löytää yhdessä ratkaisut mennä eteenpäin. Tiimi, joka tsemppaa, tukee ja innovoi uuden äärellä. Miten keksiä, kehittää ja kaupallistaa yritysidea, joka kantaa, myy ja skaalautuu? Millaisia osaajia tarvitaan yritystoiminnan liikkeelle lähtöön ja miten verkostot tukevat oikeiden ihmisten löytämisessä? Tule saamaan konkreettisia työkaluja siihen, miten löytää yritysideoita sekä juuri oikeat ihmiset niitä toteuttamaan.

Paikka: BusinessAsema, Hallituskatu 36B
Tila: Operaattori

Tiistai 21.11.2023 klo 9-11 Yrittäjämäinen mindset – löydä rohkeus toimia

Yrittäjyys on ennen kaikkea rohkeutta visioida uutta, ottaa askeleita kohti tuntematonta ja uskoa onnistumiseen. Kykyä nähdä jotain, mitä ei ole vielä olemassa. Luottamusta ja uskoa itseensä, omiin kykyihinsä ja yritysideaansa. Tule testaamaan, miten huippu-urheilijoiden käyttämällä mielikuvaharjoittelulla ja mielen valmentamisella on mahdollista visioida uutta, lisätä itseluottamusta sekä rohkeutta lähteä ottamaan askeleita kohti yrittäjyyttä. Saat konkreettisia työkaluja valmentaa mielesi kohti yrittäjyyttä.

Paikka: BusinessAsema, Hallituskatu 36A, 1 krs.
Tila: Startup Station

Kielenä on pääasiallisesti englanti, mutta jos kaikki osallistujat osaavat suomea, myös valmennus järjestetään suomen kielellä.

Valmennus on Rohkeushypyn toteuttama ja valmentajana toimii Reetta Viinanen. Reetta on viestintäasiantuntija, NLP Trainer ja uravalmentaja, joka on tehnyt työuran erilaisissa organisaatioissa viestinnän, vuorovaikutuksen, muutosjohtamisen sekä osaamisen kehittämisen parissa. Reetan kokemuksessa painottuvat erilaiset työelämän muutostilanteet. Reetta on aktiivinen verkostoituja ja tekee työtä nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämiseksi. Hän myös valmentaa yrittäjiä sekä start uppeja ja hänet palkittiin työstään vuoden 2020 valtakunnallisena YES Kummina.

Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/Valmenna_mielesi_yrittajaksi_7255/fi

Valmennus järjestetään osana Pre-Incubator for Scalable Business Environment -hanketta. Hanke on osittain EAKR-rahoitteinen.

Lisätiedot:
Anne Ryynänen
asiantuntija, yrityskehitys, peliala, luovat alat
040 708 0632
anne.r.ryynanen@businessoulu.com

In english:

COACH YOUR MIND FOR ENTREPRENEURSHIP

Are you thinking about taking the plunge to startup entrepreneurship with rapid growth and scalable business model?

Moving from thinking to action takes a bit of bravery and encouragement sometimes.

Come take part in Coach Your Mind for Entreprenuship!

The coahcing is done in three parts:

Tuesday 31.10.2023 @ 9-11 Should I Become an Entrepreneur? – Find the Entrepreneur Within

Entrepreneurship is interesting but do I have it in me? Do I have the skills, knowhow or energy? What are the skills an entrepreneur needs and how to start?

Being an entrepreneur is first and foremost an attitude and way of thinking that you can learn and add to your skillset. Come get concerete tools to search and find your entrepreneur within. In the coaching we focus on recongnizing your skills and strengths and go through what types of qualities you have to help you succeed as an entrepreneur. We also focus on adding mental resources to start your journey as an entrepreneur.

Place: BusinessAsema, Hallituskatu 36B
Space: Operaattori

Tuesday 7.11.2023 @ 9-11 Entrepreneurship Is Collaboration – Find Your Business Idea and Team

At the heart of startups are ideas and innovations that solve customers’ problems and bring value to end users. On the other hand, at the core of successful companies are people. Excellent teams are made of people who have complementary skills, knowhow and strenghts to help find solutions and move forward. Even better ones support and encourage one another while innovating in new situations. How to ideate, develop and commercialize a business idea that works, sells and scales? What kind of knowhow and skills do you need to get your startup going and how to use your networks in finding the right people for your team? In this session we provide concrete tools on how to come up with your business idea and find exactly the right people for your team to make it happen.

Place: BusinessAsema, Hallituskatu 36B
Space: Operaattori

Tuesday 21.11.2023 @ 9-11 Entrepreneurial mindset – Find the Courage to Act

Entrepreneurship is about having courage for a fresh vision, taking steps towards the unknown and having faith in success. Having the ability to envision something that does not yet exist while trusting yourself, your abilities and your business idea. In this session we’re using visualization and mental coaching methods employed by top athletes to find out how you can envision new ideas and add confidence to your first steps towards entrepreneurship. You’ll get concrete tools on how to coach your mind towards entrepreneurship.

Place: Hallituskatu 36A, 1st floor
Space: StartupStation

The sessions are primarily in English but if all the participants can communicate in Finnish, the sessions will be in Finnish.

This coaching series is done by Rohkeushyppy with Reetta Viinanen being the coach. Reetta is an expert in communications, an NLP Trainer and a career coach with a career background in different organizations focusing on communciations, interaction, change management and skills development. Reetta’s work experience is particularly geared towards different transitional situations in work life. Reetta is an active networker and she works to progress entreprenurial and work life skills of young people. She was rewarded nationally from this work in 2020. She also coaches entrepreneurs as well as startups.

Take your first step of courage and sign up – welcome!

Sign up here: https://www.lyyti.in/Valmenna_mielesi_yrittajaksi_7255/en

This series is part of Pre-Incubator for Scalable Business Environment project which is partly funded with EAKR funding.