Ajankohta: 18.3.–22.4.2024

AI-valmennus sisällöntuottajille / AI coaching for content creators

Teetkö sisältöä? Videoita, grafiikkaa, tekstiä tai vaikka lauluja ja runoja? Tai kaikkia näitä yhdessä? Kiinnostaako miten tekoälyn avulla saisit lisää potkua tekemiseesi, mutta et ole vielä tarttunut toimeen? Tai olet jo käyttänyt työkaluja, mutta haluat viedä taitosi seuraavalle tasolle? Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus tulla ottamaan tekoälytyökalut hanskaan AI-valmennuksessa sisällöntuottajille.

AI-valmennus sisällöntuottajille on viiden kerran valmennussarja. Käsittelemme tekoälyn perusteet, jonka jälkeen pääsemme pureutumaan miten tekoälyä voi käyttää niin laadun, tehokkuuden kuin luovuudenkin työparina. Valmennuksessa pääset ensin kuulemaan alustukset aiheeseen ja sen jälkeen kokeilemaan miten pystyt hyödyntämään opittua omissa projekteissasi. Ota siis mahdollisuuksien mukaan oma läppäri mukaan!

Kokoonnumme maanantai-iltapäivisin klo 13-16:

18.3. Johdanto tekoälyyn
25.3. Tekoäly ideoinnin ja suunnittelun apuna
8.4. Tekoäly tekstisisällön apuna: perusteet ja edistyneemmät tavat
15.4. Tekoäly kuvan, videon ja äänen tuottamisessa
22.4. Omiin projekteihin syventyminen valmentajan avulla

Valmennus räätälöidään osallistujien mukaan, jonka vuoksi ilmoittautumisen ohella kysytään muutama kysymys lähtötasostasi.

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://www.lyyti.fi/reg/AIvalmennus_sisallontuottajille_0715

Valmennus tapahtuu StartupStationilla tai BusinessAseman tiloissa (Hallituskatu 36).

Valmennus on osa Pre-Incubator for Scalable Business Programme -hanketta. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

AI coaching for content creators

Do you create content? Videos, graphics, texts, or even songs and poems. Or perhaps all of these? Are you interested in how artificial intelligence could help you boost your work, but you haven’t taken action yet? Or maybe you’ve tried already but are looking to take your AI skills to the next level? Now you have an excellent opportunity to come and improve your skills in AI coaching for content creators.

AI coaching for content creators is a five-session training series. In addition to covering the basics of AI, we dive into how it can be used as a partner to improve quality, efficiency, and creativity. In the training, you’ll first hear introductions to each topic and then try out how you can use what you have learned in your own projects. So bring your own laptop if possible!

We meet on Monday afternoons at 13-16:

18.3. First steps to AI
25.3. AI in ideation and planning
8.4. AI and text: basics and more advanced methods
15.4. AI in image, video and sound production
22.4. Working on your own projects with the coach sparring you along
The coaching series is tailored to fit your needs, so we’re asking a few questions when you’re signing up.

Secure your place: https://www.lyyti.fi/reg/AIvalmennus_sisallontuottajille_0715

The coaching takes places at Startup Station or other spaces at BusinessAsema (Hallituskatu 36).

The coaching series is a part of Pre-Incubator for Scalable Business Programme project. The project is co-funded by the European Union.