Ajankohta: 20.1.2021 keskiviikko

Digillä työhön (DIGITYY)

Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutus Oulun alueen työttömille

DIGITYY (Digillä työhön) – koulutuksen tavoitteena on kouluttaa työttömistä henkilöistä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaajia ja edistää heidän työllistymistään. Koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa työllistymiseen riittävät digitaalisen markkinoinnin tiedot ja käytännön työkalujen käyttötaidot. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa.

Oleellinen osa koulutusta on käytännön harjoittelu yrityksissä digitaalisen markkinoinnin tehtävissä. Ohjattu harjoittelu kestää noin 15 viikkoa ja sen aikana opitaan käyttämään eri työkaluja ja kehittämään yrityksen digimarkkinointia käytännössä. Koulutuksessa tarjotaan mahdollisuus myös pariharjoitteluun ja etäharjoitteluun. Harjoitteluun liittyen työttömät opiskelijat verkostoituvat myös työnantajien kanssa ja voivat antaa osaamisestaan käytännön näytteen. Nämä kumpikin tukevat aiempien kokemusten mukaan työllistymistä.

Koulutukseen tarvitaan myös yhteistyöyrityksiä. Ottamalla työharjoittelijan yritykseen, yritykset saavat viimeisimpään tietoon perustuvaa digitaalisen markkinoinnin osaamista ja mahdollisuuden perehdyttää harjoittelija ilmaisella työharjoitteluajalla. Erittäin hyvien aikaisempien kokemusten perusteella, yhteistyöyritykset saavat myös loistavan rekrytointikanavan.

DIGITYY -koulutus perustuu digitaalisen myynnin ja markkinoinnin – DIMMY 1.0 ja DIMMY 2.0 – koulutuksiin, joita on pidetty Oulun alueella vuodesta 2017 lähtien. DIMMY 1.0 -koulutuksessa oli yli 60 yhteistyöyritystä. Koulutukseen osallistuneista työttömistä työllistyi noin 35 % suoraan koulutuksen päätyttyä ja muutaman kuukauden sisällä noin 65 %.

DIGITYY – koulutus järjestetään kaksi kertaa ja se kestää noin viisi kuukautta. Ensimmäinen alkaa tammikuussa 2021 ja toinen elokuussa 2021. Koulutus on suunnattu Oulun alueella asuville työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille.

Lisätietoja hankkeesta ja hakuohjeet: oamk.fi/digityy

Kysy lisää koulutuksesta:
Projektipäällikkö Jaakko Sinisalo: jaakko.sinisalo@oamk.fi, 050 5938587