Ajankohta: 25.11.2022 perjantai

MAHDOLLISUUKSIEN MARRASKUU – Microsoft 365 -työkalujen hyödyntäminen liiketoiminnassa -valmennus

BusinessOulun Digitarjotin-hanke tarjoaa viiden kerran maksuttoman valmennuskokonaisuuden Microsoft 365 -työkalujen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Valmennuskokonaisuus tähtää yritysten digitaalisten prosessien rakentamiseen, tehostamiseen ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämisen tukemiseen MS365-työkalujen avulla. Valmennuskokonaisuudesta yritykset saavat liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisen työkalupakin, jota he voivat jatkossa kehittää eteenpäin.

Valmennuskokonaisuus järjestetään BusinessAsemalla ja se koostuu viidestä noin kolmen tunnin valmennuskerrasta, joissa on 45 minuutin luento-osuus ja parin tunnin työpaja, joissa osallistujia opastetaan MS365-työkalujen käyttöön. Luento-osuudelle on mahdollisuus osallistua paikan päällä tai etänä. Työpaja vaatii läsnäoloa.

Perjantai 11.11. klo 8:30-11:30 Dokumentoitu tieto

Dokumentoitu tieto on yksi merkittävimmistä yrityksen pääomista. Dokumentointi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan jonkin työvaiheen tai tapahtuman kuvalliseen tai kirjalliseen muotoon tallentamista myöhempää käyttöä varten. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytäntö voi osoittautua vaikeammaksi. Kuinka varmistetaan, että dokumentoitu tieto löytyy ja on saatavilla kaikille, jotka sitä tarvitsevat? Microsoftin työkaluilla pystytään vastaamaan dokumentoidun tiedon hallintaan. Dokumentoidun tiedon ja sen hallinnan valmennusjaksossa tutustutaan muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

Keskiviikko 16.11. klo 8:30-11:30 Viestintä

Yritysviestintä on laaja käsite ja pitää sisällään paljon erilaisia asioita ja näkökulmia. MS365-työkaluista löytyy laajasti tukea sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän tehokkaaseen ja systemaattiseen toteuttamiseen. Viestinnän valmennusjaksossa tutustutaan muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

Perjantai 25.11. klo 8:30-11:30 Riskeistä mahdollisuuteen

Riskit ovat osa yritystoimintaa, eikä kaikkia riskejä voida välttää. Riskejä tunnistamalla niihin voidaan varautua ja liiketoimintaa johtaa oikean päätöksenteon suuntaan. Riskien ohella yritystoiminta sisältää mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä liiketoimintaa voidaan kehittää eteenpäin. MS365-työkaluja apuna käyttäen riskien ja mahdollisuuksien käsittelystä saadaan systemaattista ja liiketoimintaa eteenpäin vievää. Riskeistä mahdollisuuteen valmennuskokonaisuudessa tutustutaan muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

Perjantai 9.12. klo 8:30-11:30 Sitä saat mitä mittaat – suorituskyvyn arviointi

Suorituskyky on organisaation kyvykkyyttä hallita toimintaansa vaatimuksenmukaisesti ja riittävällä tasolla. Suorituskykyä voidaan arvioida organisaation mukaan erilaisin arviointikriteerein. Suorituskyvyn arviointi tukee liiketoiminnan laadunvarmennusta ja kehittymistä. MS365-työkalujen apuna käyttäen organisaation suorituskykyä voidaan arvioida monin eri tavoin. Sitä saat, mitä mittaat – Suorituskyvyn arviointi valmennuskokonaisuudessa tutustutaan muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

Perjantai 16.12. klo 8:30-11:30 Jatkuva parantaminen

Pysyäkseen kilpailukykyisinä yritysten on jatkuvasti kehityttävä ja toimia tehokkaammin ja laadukkaammin. Jatkuvan parantamisen tulisikin olla osa yritysten jokapäiväistä työskentelykulttuuria. Jatkuva parantaminen vaatii niin menetelmiä kuin työkalujakin. Jatkuvan parantamisen valmennuskokonaisuudessa tutustutaan muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/miten_hyodynnan_ms365

Asiantuntijoina valmennuksella toimivat Milla Korkia-aho ja Teemu Myllyoja johtamisjärjestelmiin erikoistuneesta MSTConsulting Oy:stä sekä Mika Paakkanen verkkoratkaisuja tuottavasta Whitezone Oy:stä. Kouluttajilla on pitkä kokemus Microsoft 365 -sovellusten hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Valmennuskerrat on jaettu teemoihin, joiden alla käsitellään eri työkaluja. Osallistuvat yritykset voivat osallistua kaikille valmennuskerroille tai valita yritystään eniten hyödyntävät teemat.

Valmennukset suoritetaan yritysten tarpeita kuunnellen ja käytännönläheisesti yksinkertaisten esimerkkien avulla. Valmennuskokonaisuuteen voivat osallista niin yritykset, joilla on jo käytössä Microsoft 365 kuin yritykset, jotka harkitsevat sen käyttöönottoa. Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Lisätiedot:

Olli Levaniemi
asiantuntija, digitaalinen liiketoiminta, markkinointiosaaminen
040 705 9318
olli.levaniemi@businessoulu.com