Ajankohta: 21.11.2023 tiistai

Ständirundi

Tule ja tutustu vammaisjärjestöjen, työllisyystoimijoiden ja hankkeiden tarjoamiin työllistymistä edistäviin ratkaisuihin

Non-stop-tapahtuma – tule silloin kun sinulle sopii!

Aika: tiistai 21.11.2023 kello 12.30–15.30
Paikka: BusinessAsema, Telesali, Hallituskatu 36 B, Oulu (esteetön kulku A-rapun kautta)

Vammaisjärjestöillä ja työllisyystoimijoilla on paljon keinoja tukea vammaisia työnhakijoita työhön kiinni pääsemisessä, työssä pysymisessä ja työssä jaksamisessa. Kokemustoimijat kertovat omakohtaisista kokemuksistaan, joista voit saada ideoita omaan uraputkeesi.

Tule tutustumaan ja hakemaan ideoita ja vinkkejä sekä hyviä jatkoyhteyksiä!

Tilaisuus on suunnattu työurasta unelmoiville, työttömille työnhakijoille, työhön palaamista miettiville sekä työllisyys- ja koulutusalan ammattilaisille.

Mukana mm.
Elämä omaksi -hanke (ESR)
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys/Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Hankkeella haetaan ratkaisuja kehitysvammaisten ja muiden samankaltaista tukea tarvitsevien ihmisten lähiyhteisöön liittymiseen, yksinäisyyden ja yhdenvertaisuuden ongelmiin.

Kehitämme kohtaamispaikka- ja kokemustoimintaa sekä järjestämme lyhyt koulutuksia yhteiskunnallisten- ja työelämätaitojen tukemiseksi.

Invalidiliitto ry
Invalidiliitto edistää yhdenvertaista ja esteetöntä työelämää. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Invalidiliiton asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijoilta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa opiskeluun ja työelämään liittyvistä oikeuksista, palveluista ja etuuksista.

Kuuloliitto ry
Työelämäneuvontaa, Webinaareja ja kursseja työikäisille huonokuuloisille.

Lihastautiliitto ry
Lihastautiliiton opiskelu- ja työelämäpalvelut
Tietoa ja kokemustietoa harvinaisista lihassairauksista sekä niiden vaikutuksista työllistymiseen ja työkykyyn.
Jalkaudumme tarvittaessa työkykyneuvotteluihin, työpaikoille sekä oppilaitoksiin. Palvelu on tarkoitettu niin lihastautia sairastaville henkilöille ja heidän läheisilleen kuin ammattihenkilöstölle.

Neuroliitto ry
Neuroliiton työelämäpalvelut antaa työelämään ja opintoihin liittyvää yksilöllistä ohjausta ja tukea MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä järjestää vertaistuellisia tilaisuuksia ja keskustelua työelämästä sairauden kanssa.

Nuorten Ystävät ry
Klubitalo Pönkkä on matalan kynnyksen yhteisö, joka tarjoaa yhteisöllistä tekemistä ja yksilöllistä tukea kohti yksilön tavoitteita ja jatkopolkuja.
Klubitalotoiminta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille työikäisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arkeen, työllistymiseen tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä kaipaavat yhteisöä ja mielekästä, tavoitteellista tekemistä arkeensa.

Maksuttomaan toimintaan on mahdollisuus osallistua omien tarpeiden, tavoitteiden ja voimavarojen mukaan.

Lisäksi ständillä esittäytyy Nuorten Ystävät ry:n hallinnoima Paikka auki -toiminta.

Näkövammaisten liitto ry / Työelämäpalvelut
Työmme tavoitteena on näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden yhdenvertaisuus työelämässä, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Ohjaamme ja tuemme ammatinvalinnan, työllistymisen ja työelämässä jatkamisen vaiheissa.

Tarjoamme palvelujamme niin työnhakijoille, opiskelijoille, yrittäjille kuin jo työssä olevillekin. Palvelemme myös työnantajia, työterveyshuoltoja, oppilaitoksia ja näkövammaisten lasten vanhempia.

Toiminta-alueena on koko maa. Palvelumme ovat maksuttomia.

Suomen Kuurosokeat ry
Tietoa yhdistyksemme palveluista: webinaarit, kurssit, aluetapahtumat, kuntoutus, palveluun ohjaus, asiakaskäynnit.

Kommunikaatio: puheen toisto, viittomat, viitottu puhe, kapean näkökentän viittominen, taktiili viittominen, sosiaaliset pikaviestit.

Liikkuminen: opastus, kuvailu, haptiisit

Työkykykoordinaattorit, BusinessOulu

Työkykykoordinaattorit, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Vamlas, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Tarjoamme rekrytointia tukevia työkaluja ja menetelmiä työnantajien ja työhönvalmentajien käyttöön. Järjestämme myös aiheeseen liittyviä koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia. Työkalujamme ovat mm. Ratko-työn muotoilu, Imba-Melba -työn vaativuuden ja työtaitoprofiilin arviointi. Koulutamme myös esteettömästä rekrytoinnista sekä vammaisten nuorten kohtaamisesta ja työelämähaasteista. Lue lisää: https://vamlas.fi/tyokalut-ja-menetelmat/