Ajankohta: 5.3.2021 perjantai

Strategisen johtamisen valmennus: Tietoon perustuva innovointi

Tietoon perustuva innovointi tarkoittaa toimintatapaa, jossa yhdistellään erilaisia tiedon lajeja ja lähteitä innovaatioprosessissa. Kyse voi olla yksittäisen tuotteen tai palvelun kehittämisestä tai kokonaisen innovaatioportfolion hallinnasta.

Tiedon hankinnassa innovoinnin tueksi hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti sekä sisäisiä lähteitä että toimintaympäristöstä kerättyä informaatiota. Tieto voi olla jo hankittua, kokemusperäistä, tai tietoa, jota kerätään esim. tutkimuksesta, teknologioista, markkinasta, asiakkaista tai kilpailijoista. Markkinasta ja asiakkaista pyritään hankkimaan tietoa sekä ilmaistuista että piilevistä tarpeista.

Tietoon perustuva innovointitoiminta on näiden erilaisten tietojen yhteensovittamista tarkoituksena luoda menestyviä tuotteita, palveluja tai liiketoimintamalleja. Tietoon perustuvalla innovointitoiminnalla voi tunnistaa nousevia markkinatarpeita, ja siten saavuttaa kilpailuetua.

Valmennus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat ymmärtää, miten sitoa markkinatieto osaksi innovointiprosessia.

Webinaarin osallistujat saavat valmiuksia siihen, miten:

Aika: Webinaari toteutetaan pe 5.3.2021 klo 9.30-11.00.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen webinaariin ke 3.3.2021 klo 16 mennessä.

Webinaarissa on tilaa myös osallistujien näkemyksille. Tästä syystä osallistujien määrä on rajoitettu 20 osallistujaan.

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Tietoon_perustuva_innovointi_3818

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin webinaaria edeltävänä päivänä.

Valmennuksen toteuttaa M-Brain Insight Oy. Valmentajina webinaarissa toimivat Joonas Kovapohja, Nora Kärkkäinen ja Soile Mäkinen.

Osallistuneilla on mahdollisuus myös varata aika yrityskohtaiseen konsultaatiosessioon.

Sekä webinaari että yrityskohtainen konsultointi ovat ilmaisia. Yrityskohtainen konsultointi kerryttää De Minimis -tukea.

Lisätietoa Deminimis -tuesta löytyy osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-de-minimis–tuesta/

Lisätietoja: Liisa Pietikäinen, BusinessOulu. p. 040 705 0473 liisa.pietikainen@businessoulu.com