Julkaistu 10.5.2023 keskiviikko

3600 lasta ja nuorta vieraili matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä

Oulun kaupunki järjesti jo toistamiseen maailman suurimman virtuaalisen yritysvierailupäivän. Päivä järjestettiin yhdessä useiden matkailu- ja ravintola-alan yritysten sekä alan oppilaitosten kanssa.

Päivän aikana noin 3600 lasta ja nuorta ympäri Suomen pääsivät näkemään, minkälaisia yrityksiä ja ammatteja matkailu- ja ravintola-alalla on ja, miltä työpäivä alalla näyttää. Ovensa lapsille ja nuorille avasivat tällä kertaa 1Bar, Ravintola Pannu, Ravintola Puistola, Nallikarin lomakylä ja useampi Arinan kahvilaravintola sekä hotelli. Mukana olivat myös ravintola- ja matkailualan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun palvelualan opisto OPAO.

Tapahtumasta saadussa palautteessa kiitosta saivat etenkin mielenkiintoiset vierailukohteet, luonteva ja mukaansa tempaava juontaja ravintola-alan yrittäjä Pekka Paurola sekä päivän laadukas toteutus ja kuulijoiden osallistaminen. Myös Oulun murre oli herättänyt kuulijoiden huomion ja aiheuttanut riemastusta eri paikkakuntien osallistujissa.

Osaaminen ja taidot

Vierailupäivän mahdollistaneiden ammattilaisten uratarinoiden kautta osallistujat pääsivät myös oppimaan, minkälaista osaamista ja asennetta alalla tarvitaan sekä minkälaisilla oppiaine- ja opintojen valinnoilla alalle voi työllistyä. Kaikki yritysten edustajat painottivat asennetta, jonka tulee olla nöyrä, mutta ei nöyristelevä unohtamatta pilkettä silmäkulmassa, joka pistetään merkille jo rekrytointitilanteessa. Päivän aikana nousi myös esille se, että työelämätaitoja kuten vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä voi myös oppia.

– Olin varsin ujo nuori mies ja hakeuduin alalle ja näin ollen silloiselle epämukavuusalueelleni, puhumaan vieraille ihmisille. Tällä alalla haastavinta ja myös kehittävintä on se, että koko ajan ollaan uuden äärellä ja myös opitaan uutta, kertoo Pekka Paurola.

Kysyttäessä osallistujilta alalla tarvittavista taidoista nousi kakkossijalle heti asiakaspalvelutaitojen jälkeen kielitaidot. Sari-Helena Forsman kertoikin kansainvälisten asiakkaiden osuuden olevan Oulussa 10–15 % ja he näkyvät Oulun ravintoloissa päivittäin. Samoin esimerkiksi heillä Ravintola Pannun ja Puistolan työntekijöistä 10–15 % ovat kansainvälisellä taustalla. Toisaalta myös suomen kieltä vaaditaan siinä määrin, että alan sanasto on hallussa esim. reseptien sisällöt ja ravintoloissa on aina paikalla joku suomea osaava asiakaspalvelija.

Mahdollisuuksien ala

Matkailu- ja ravintola-ala mahdollistaa monelle työssäoppimisjakson ja on usein se ensimmäinen kesätyöpaikka. Alalla on yleisesti tarjolla paljon myös työpaikkoja opiskelijoille opintojen ohessa tehtäväksi, koska työ painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Matkailu- ja ravintola-ala mahdollistaa kuitenkin myös pitkiä ja tavoitteellisia työuria sekä yrittäjyyttä.

– Aloitin restonomiopintojeni aikana blokkarina yökerhossa ja sen jälkeen olen toiminut erilaisissa tehtävissä mm. baarimestarina ja tarjoilijana useissa ravintoloissa eri paikkakunnilla ja maissa. Siirryin ensin ravintolan vuoropäälliköksi ja sitten ravintolapäälliköksi. Työn ohella suoritin myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä hallitsen alan laaja-alaisesti, kertoi Anu Koskela Osuuskauppa Arinasta.

Anun työ on pitkälti tiimityötä, johon kuuluu myös ravintolatrendien seuraaminen ja huomiointi tuotteiden ja palveluiden kehittämistyössä.

Yrittäjänä alalla toimivat Pekka Paurola ja Sari-Helena Forsman kertovat omaan työhönsä kuuluvan lähes kaiken, mitä yrityksissä tapahtuu sekä tärkeimpänä sen, että yritysten työntekijöillä on mahdollisuus tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin.

– Teen kaikkea astiahuollosta rekrytointiin ja ravintolatoiminnan kehittämiseen saakka. Se, mistä pysyn pois, on keittiön antimien valmistaminen, suunnitteluun osallistun sielläkin, kommentoi Sari-Helena.

Vierailun kansainvälisessä osiossa mukana ollut kokki Pedro Fernandez Terres kuvasi alan olevan kuin puu, jonka oksista voit valita sinulle parhaiten sopivan.

Opiskelu alalla

Kouluttautumisen alalle todettiin olevan tärkeää, vaikkakaan se ei ole itseisarvo. Yritysten edustajat painottivat työssäoppimista, mikä on myös olennainen osa alan koulutusten sisältöjä. Oulussa voi opiskella alaa sekä suomeksi että englanniksi ja näitä mahdollisuuksia sekä oppimisympäristöjä esiteltiin vierailun aikana monipuolisesti oppilaitosten opettajien toimesta.

– Opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista ja vapaampaa kuin yläkoulussa, mutta toisaalta omista opinnoista tulee ottaa enemmän vastuuta, kertoo Maria Kursu, OSAO:n matkailualan opettaja.

Keväällä 2024 vieraillaan jälleen virtuaalisesti

Kysyttäessä osallistujilta, mille alalle seuraavaa vierailua toivotaan, näkyvät vastauksissa sekä työvoimapula-alat että selkeästi ne ammatit, jotka jäävät helposti taka-alalle vaikkakin ovat todellisuudessa mahdollistamassa suuria kokonaisuuksia yhteiskunnassa.

Vierailua toivotaan erityisesti seuraaville aloille; teollisuus, teknologia, sosiaali- ja terveysala, kulttuuri ja elokuvateollisuus. Toivottiinpa myös toisintoa matkailu- ja ravintola-alalle.

– Kevään 2024 yritysvierailu voidaan toteuttaa joko yhteen isompaan yritykseen tai vastaavasti useampaan esimerkiksi samalla toimialalla tai keskenään yhteistyössä toimivaan pienempään yritykseen, kertoo Tiina Haapaniemi BusinessOulusta.

– Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa ja kokemuksia työelämästä omien tulevaisuuden valintojen tueksi. Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu on matalan kynnyksen tapa lisätä tietoisuutta ja innostusta työelämää kohtaan, toteaa Eemeli Alanne Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista.

Mikäli haluat lähteä ideoimaan ja toteuttamaan seuraavaa virtuaalista yritysvierailua, voit olla yhteydessä Tiinaan tiina.haapaniemi@businessoulu.com 050 3023196