Julkaistu 26.3.2024 tiistai

Helmikuun 2024 työllisyyskatsaus: Työllisyystilanne jatkuu haastavana

Helmikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 4 052 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 13 829 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 421. Avoimia työpaikkoja oli 269 vähemmän kuin tammikuussa ja 1 369 vähemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 12 enemmän kuin tammikuussa ja 1 357 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 enemmän kuin tammikuussa ja 528 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,1 % (tammikuussa 13,0 % ja vuotta aiemmin 12,1 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,1 % (tammikuussa 24,4 % ja vuotta aiemmin 25,0 %).

Viime vuoden helmikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 295) nousi 976 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 735) nousi 380 henkilöllä viime vuoden helmikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 350) laski 37 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Helmikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 242 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,8 % (tammikuussa 16,8 % ja vuotta aiemmin 16,9 %).

– Työllisyystilanne jatkuu haastavana. Myönteistä on kuitenkin, että työttömyysaste ja nuorisotyöttömyysaste ovat joulukuun tasoa alempana ja eivät ole juuri nousseet tammikuun luvuista, kommentoi palvelupäällikkö Sanna Kangosjärvi BusinessOulusta.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli helmikuussa 2 002 652 € (tammikuussa 2 197 634 € ja vuotta aiemmin 1 948 210 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli helmikuussa 4 083 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 376. Tammikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 167, joista yli 1000-päiväisiä 2 414. Vuoden 2023 helmikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 123, joista yli 1000-päiväisiä 2 422.

Trendit:

Oulun työllisyyskatsaus helmikuulta 2024 on julkaistu ouka.fi-sivuilla: https://www.ouka.fi/tietoa-tyollisyyspalveluista/tyollisyysraportit

ja BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.