Julkaistu 12.5.2020 tiistai

ICT-alan rekrytointitarve jatkuu vahvana

ICT-alan rekrytointitarve jatkuu vahvana tänäkin vuonna – TE-toimisto ja korkeakoulut vastaavat tarpeeseen palveluilla ja koulutuksella

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ICT-toimialapalvelu julkaisi tiistaina 12.5. kartoituksen, jossa selvitettiin ICT-alan yritysten osaajatarpeita sekä alan työnhakijoiden osaamistarpeita.

Kartoituksen mukaan yrityksillä on edelleen voimakas tarve osaajille. Osaajatarve on pysynyt samankaltaisena verrattuna edellisiin vuosiin. Kartoitukseen osallistuvien yritykset arvioivat rekrytointitarpeekseen 150 henkilöä kuluvan vuoden aikana.

− Yritykset tarvitsevat erityisesti selain- ja palvelinpuolen osaajia sekä pilvipalvelu- ja mobiiliosaajia. Lisäksi tarve on myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan osaajille sekä esimerkiksi arkkitehdeille, tietoturva-asiantuntijoille, projektipäälliköille sekä sulautettujen järjestelmien osaajille, kertoo projektipäällikkö Hannele Mesilaakso-Aartola Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Koulutus ja palkkatuki kiinnostaa alan työnhakijoita

Työnhakijoille tehdyn kartoituksen mukaan työnhakijat tarvitsevat työllistymisen tueksi täydennyskoulutusta erityisesti liittyen pilvipalveluihin, ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin sekä käytetyimpiin ohjelmointikieliin.

− Vastanneilla työnhakijoilla on laaja osaamisala. He kuitenkin toivovat osaamisen päivitystä. TE- toimistolla on tarjota työnhakijoille monenlaisia työvoimakoulutuksia. Lisäksi omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna mahdollistaa, että työnhakijat voivat hyödyntää yhteistyökumppaneiden koulutuksia, kertoo Mesilaakso-Aartola.

Työnhakijat ovat kiinnostuneita edistämään työllistymistään TE-palvelujen avulla. 33 prosenttia työnhakijoista on kiinnostunut edistämään työllistymistään työkokeilun kautta. 61 prosenttia haluaisi kokeilla palkkatuella työllistymistä.

Yrityksistä puolestaan 62 prosenttia on kiinnostunut ottamaan työnhakijan työkokeiluun yritykseensä ja 78 prosenttia on kiinnostunut rekrytoimaan työntekijän TE-toimiston myöntämän palkkatuen avulla.

Yhteistyöllä vastataan koulutustarpeeseen

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ICTrekry-toimialapalvelu tukee Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksiä ja työnhakijoita kohtaannossa sekä kehittää toimialaa yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa. ICTrekryn yhteistyökumppaneina toimivat Oulun kauppakamari, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, BusinessOulu, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, Teknologiateollisuus, Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

− Pyrimme vastaamaan yritysten osaajatarpeisiin lisäämällä aloituspaikkamääriä vuonna 2021 insinöörikoulutuksessa nykyisestä 170 aloituspaikasta 240 aloittavaan opiskelijaan ja tietojenkäsittelyssä 80 aloituspaikasta reiluun 100 aloituspaikkaan vuodessa. Erillisiä opintojaksoja sekä tutkintokoulutuksen osia voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Toteutamme myös erilaisia täydennyskoulutuksia, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun yksikönjohtaja Jari-Pekka Rontu.

− Oulun yliopiston tiedekunnan ICT-alan opiskelijapaikkoja on nostettu määrätietoisesti jo vuodesta 2019 alkaen. Samalla hakijoiden määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Uusien tutkinto-ohjelmien ja opintosuuntien lisäksi panostamme myös yhteistyöopintoihin muiden yliopistojen, esim. Vaasan yliopiston kanssa, sekä jatkuvan oppimisen tarjontaan lisäämällä verkko-opetuksen määrää. Tarjoamme kursseja sekä avoimen yliopiston kautta että FITECH ICT-hankkeessa, jossa on tarjolla 12 kurssia. FITEC ICT:ssä olevien kurssiemme suosiosta kertoo, että pelkästään yhdelle, Ohjelmoinnin alkeet -kurssille, on jo yli 400 hakijaa, kertoo Oulun yliopiston koulutusdekaani Jari Iinatti.

− Oulun kauppakamari on tyytyväinen OAMK, Oulun yliopiston ja TE-toimiston ICTrekry-kokeilun reagointiin ja alan osaajatarpeen helpottamiseen tehdyistä toimista. Tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötä keskenämme, jotta ICT-alan osaajakysyntään osataan vastata jatkossakin mahdollisimman hyvin, kertoo Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ICTrekry-toimialapalvelun toteuttama kartoitus tehtiin vuoden 2020 tammi-helmikuun vaihteessa. Kartoitukseen vastasi 45 yritystä ja 535 työnhakijaa. Vastanneista työnhakijoista 60 prosentilla on yli neljän vuoden työkokemus alalta. 27 prosentilla vastanneista työkokemusta on alle vuoden. Kartoituksen tulokset löytyvät ictrekry.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Kartoituksen tulokset (ictrekry.fi)

projektipäällikkö Hannele Mesilaakso-Aartola, Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto, p, 0295 056 414, hannele.mesilaakso-aartola@te-toimisto.fi

varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, Oulun kauppakamari, p. 0400 682 403, esa.pellikainen@chamber.fi

koulutusdekaani Jari Iinatti, Oulun yliopisto, p. 0294 48 2822, jari.iinatti@oulu.fi

yksikönjohtaja Jari-Pekka Rontu, Oulun ammattikorkeakoulu, p. 050 532 5954, jari-pekka.rontu@oamk.fi

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto palvelee työnhakijoita ja työnantajia sekä toimii aktiivisena yhteistyökumppanina ja työmarkkinoiden kehittäjänä.
toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa

Jos et jatkossa halua vastaanottaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteistyökumppaneille lähettämiä viestejä, ilmoita siitä osoitteeseen tiedotus.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi. Osoitelähde: Pohjois-Pohjanmaan työ ja elinkeinotoimiston yhteistyökumppaneiden yhteystiedot –rekisteri.