Julkaistu 27.1.2023 perjantai

Joulukuun työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömien määrä ja työmarkkinatuen kuntaosuus ovat laskeneet vuoden takaisesta

Joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 749 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 533 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 053. Avoimia työpaikkoja oli 1 487 enemmän kuin marraskuussa ja 743 vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 1 531 enemmän kuin marraskuussa ja 381 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 567 enemmän kuin marraskuussa ja 39 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa.

– Joulukuussa työttömyysaste nousi ja aktivointiaste laski. Myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut, kun pitkäaikaistyöttömien määrä ja työmarkkinatuen kuntaosuus ovat laskeneet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Lisäksi joulukuussa avointen työpaikkojen määrä on lähtenyt nousuun verrattuna marraskuuhun”, summaa palvelupäällikkö Sari Käsmä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,3 % (marraskuussa 10,8 % ja vuotta aiemmin 12,2 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,4 % (marraskuussa 29,3 % ja vuotta aiemmin 24,3 %).

Viime vuoden joulukuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 226) laski 642 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3410) laski 233 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 342) nousi 39 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Joulukuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 153 ja nuorisotyöttömyysaste oli 17,9 % (marraskuussa 14,5 % ja vuotta aiemmin 15,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli joulukuussa 1 840 515 € (marraskuussa 1 952 419 € ja vuotta aiemmin 2 115 554 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli joulukuussa 3 895 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 328. Marraskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 3 955, joista yli 1000-päiväisiä 2 342. Vuoden 2021 joulukuussa yli 300-päiväisiä oli 4 610, joista yli 1000-päiväisiä 2 372.

Trendit:

Oulun työllisyyskatsaus joulukuulta 2022 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.