Julkaistu 25.4.2024 torstai

Maaliskuun 2024 työllisyyskatsaus

Maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 441 avointa työpaikkaa.

Kuukauden lopussa oli 13 760 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 401. Avoimia työpaikkoja oli 611 vähemmän kuin helmikuussa ja 1 738 vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 69 vähemmän kuin helmikuussa ja 1 246 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 vähemmän kuin helmikuussa ja 386 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,0 % (helmikuussa 13,1 % ja vuotta aiemmin 12,2 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,3 % (helmikuussa 24,1 % ja vuotta aiemmin 25,1 %).

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 265) nousi 904 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 688) nousi 284 henkilöllä viime vuoden maaliskuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 354) laski 36 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Maaliskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 220 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,7 % (helmikuussa 16,8 % ja vuotta aiemmin 16,6 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli maaliskuussa 1 943 710 € (helmikuussa 2 002 652 € ja vuotta aiemmin 2 280 830 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli maaliskuussa 4 111 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 370. Helmikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 083, joista yli 1000-päiväisiä 2 376. Vuoden 2023 maaliskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 217, joista yli 1000-päiväisiä 2 461.

Oulun työllisyyskatsaus maaliskuulta 2024 on julkaistu ouka.fi-sivuilla: https://www.ouka.fi/tietoa-tyollisyyspalveluista/tyollisyysraportit ja BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit: