Julkaistu 19.1.2024 perjantai

Muutoksia Oulun kaupungin kesätyöseteliohjeissa

Oulun kaupungin kesätyöseteliohjeissa aiemmin ollut 370 euron vähimmäispalkka on poistunut. Samalla vuonna 2024 työnantajalle maksettavan kesätyösetelituen määrä nousee 330 euroon.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, on työntekijälle maksettava tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka niin että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka täyttyy. Vuonna 2024 työssäoloehtoon luettavan vähimmäispalkan on oltava vähintään 1399 €/kk (Kela: Mikä on työssäoloehto?). Palkkaa maksaessa tulee huomioida myös palkan sivukulut, lomakorvaus sekä mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät.

Kesätyösetelituen hakemus tehdään eAsiointi-palvelussa 31.10.2024 mennessä. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa easiointi.ouka.fi.

Ilmoita kesätyösetelipaikasta

Kun yrityksellä tai yhteisöllä on tarjota oululaisnuorelle kesätöitä, avoimesta paikasta voi ilmoittaa osoitteessa businessoulu.com/kesatyo-ohjeet. Paikkojen markkinointi nuorille alkaa 29.1.24.

Lisätietoja

businessoulu.com/kesatyo-ohjeet
palveluohjaaja Outi Söderman-Juvani, p. 044 703 4038, outi.soderman-juvani@businessoulu.com
palveluasiantuntija Rosa Heininen, p. 040 674 0062, rosa.heininen@businessoulu.com