Julkaistu 13.9.2022 tiistai

Opinnollistaminen tekee osaamisen näkyväksi Pöllönkankaalla

Pöllönkankaan koulun iltapäiväkerho on yksi monista opinnollistamisen kohteista. Opinnollistamisen toimintaa on ollut koululla jo kahden vuoden ajan.

”Iltapäivätoiminnassa opinnollistamista voidaan toteuttaa osana työkokeilua, palkkatuettua työtä tai kuntouttavaa työtoimintaa. Opinnollistamisessa ohjausalan työtehtäviin liittyvää osaamista tunnistetaan ja tehdään näkyväksi. Osaamisesta saa osaamistodistuksen, jota voi käyttää työnhaun tukena tai hyödyntää mahdollisissa opinnoissa”, taustoittaa opinnollistamisen periaatetta koulutuskoordinaattori Reeta Limingoja BusinessOulusta.

Helppo keino kokeilla uutta

Johanna Pöllönkankaan iltapäivätoiminnasta on tyytyväinen opinnollistamisen puolestapuhuja. Hän aloitti opinnollistamisen vuosi sitten syksyllä.

”Minulle haettiin työkokeilupaikkaa eka- ja tokaluokkalaisten iltapäivätoiminnasta ollessani Verven kuntoutuksessa. Osa-aikatyö, tuttu ohjaaja ja ympäristö houkuttivat minua hakeutumaan tänne”.

Työkokeilun ajan Kela maksoi kuntoutusrahaa, minkä jälkeen Johanna jatkoi työtään palkkatuella.
Sittemmin osa-aikatyö on vaihtunut täyteen viikkoon ja työsuhde jatkuu kesään asti, kenties senkin jälkeen.

”Opinnollistaminen antoi minulle mahdollisuuden kokeilla tätä alaa. Se on myös selkeyttänyt käsitystäni tästä työtäni. On ollut helppoa havaita, millaisia tehtäviä työhön kuuluu. Kaikki oli aluksi uutta, vaikka minulla on lähihoitajatausta ja olen kolmen lapsen äiti.”

Johanna pitää vahvuuksinaan sosiaalisuutta ja läsnäolon taitoa. Hän kokee alan omakseen.

”Yksi vaihtoehto on, että lähtisin oppisopimuksella opiskelemaan alaa. Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja opinnollistamisen avulla täällä tehty työ voidaan mahdollisesti hyväksilukea opinnoissa.”

Ei byrokratiaa

Opinnollistamisen kohteessa työtehtävät kartoitetaan ja niiden tulee olla riittävän monipuolisia.

”Opinnollistamiseen on ollut helppo lähteä mukaan – niin työnantajan kuin työntekijänkin, sillä siinä ei byrokratiaa ole juuri nimeksikään”, kehuu Harri Martinsen, iltapäivätoiminnan koordinaattori Pohjois-Pohjanmaan nuoriseurojen liitto ry:stä.

Iltapäivätoiminnan vastuuohjaajat perehdyttävät ja ohjaavat työntekijää, jotta tämän osaaminen karttuu ja työtehtävät tulevat tutuiksi. Arjen tekemisestä on tullut opinnollistamisen myötä järjestelmällistä.

Työntekijälle kynnys lähteä mukaan opinnollistamiseen on tehty matalaksi.

”Yksilöllisyys ja omatahtisuus ovat plussaa. Jokaisen elämäntilanne otetaan huomioon suunnitelmia ja tavoitteita laadittaessa”, sanoo Martinsen.

Uusi tapa rekrytoida

Opinnollistaminen voi toimia myös uudenlaisena rekrytointitapana. Se mahdollistaa työnantajille uusien motivoituneiden työntekijöiden löytymisen.

”Osaamisen esiin tuomisen menetelmänä opinnollistaminen on erittäin hyvä. Työntekijät ovat olleet sitoutuneita taitojensa kehittämiseen ja opinnollistamisesta onkin usein edetty työsopimuksiin. Opinnollistamisesta on tullut alasta innostuneille hyvä ponnahduslauta työelämään”, Martinsen uskoo.