Julkaistu 21.2.2023 tiistai

Tammikuun työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut huomattavasti vuoden takaisesta

Tammikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 4 962 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 622 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 836. Avoimia työpaikkoja oli 1 213 enemmän kuin joulukuussa ja 1 291 vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 89 enemmän kuin joulukuussa ja 656 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 217 vähemmän kuin joulukuussa ja 131 vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.

”Merkittävänä huomiona tammikuun katsauksesta nousee esille pitkäaikaistyöttömyyden tilanne: vuoden takaiseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut huomattavasti, vaikka tehtävää on toki vielä paljon jäljellä. Lisäksi vuodenvaihteen myötä avoimia työpaikkoja on tullut tarjolle joulukuuta enemmän. Työttömien työnhakijoiden määrä on hienoisessa nousussa, mutta toisaalta kokoaikaisesti lomautettujen määrä on vähentynyt. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrää on myös saatu vähennettyä vuoden takaisesta tilanteesta”, summaa projektikoordinaattori Tuomas Koskela BusinessOulun työllisyyspalveluista.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,4 % (joulukuussa 12,3 % ja vuotta aiemmin 11,8 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,4 % (joulukuussa 23,4 % ja vuotta aiemmin 25,3 %).

Viime vuoden tammikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 289) laski 599 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 407) laski 201 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 395) nousi 118 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Tammikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 125 ja nuorisotyöttömyysaste oli 17,7 % (joulukuussa 17,9 % ja vuotta aiemmin 15,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli tammikuussa 1 984 463 € (joulukuussa 1 840 515 € ja vuotta aiemmin 1 822 998 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli tammikuussa 4 209 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 469. Joulukuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 3 895, joista yli 1000-päiväisiä 2 328. Vuoden 2022 tammikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 232, joista yli 1000-päiväisiä 2 342.

Oulun työllisyyskatsaus tammikuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit: