Julkaistu 19.4.2021 maanantai

Tiedolla johtaen parempia päätöksiä

6Aika-kaupungit edistävät yhdessä innovaatioita ja kasvuyrittäjyyttä. Kasvun ekosysteemit -hankkeessa on tavanomaisten yrityspalveluiden rinnalle kehitetty uusia innovaatio- ja kasvupalveluja, esimerkiksi innovaatio- ja osaamiskeskittymiä, kokeilualustoja ja kansainvälistymistä kaupunkien yhteistyönä. Markkinatietopalvelu ja valmennukset ovat Kasvun ekosysteemit -hankkeen ratkaisuja pk-yritysten tiedolla johtamisen tarpeeseen. 

6Aika-hankkeen kaupungit ovat yhdessä kehittäneet kansainvälistyville yrityksille palveluita alueellisten vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Oulussa kasvuhakuisille yrityksille toteutettuja palveluita ovat esimerkiksi markkinatietopalvelu ja valmennukset.

– Yhteistä suurimmalle osalle yrityksiä on tiedon tarve, kiteyttää BusinessOulussa innovaatiopalvelujen vastuuhenkilönä toimiva Pirjo Koskiniemi.

Yrityksille tarjottavien palveluiden lisäksi on kirkastettu kaupunkien omaa roolia ekosysteemeissä. Kehitettyjä keinoja ja hyviä käytänteitä on jaettu ja yritykset ovat voineet osallistua eri kaupunkien tapahtumiin.

Yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä on erilaisia suunnitteluhorisontteja: Pitkän aikavälin strategisten suunnitelmien on parasta perustua tietoon alusta asti. Lähempänä markkinoita taas on tarve markkina- ja toimialaspesifimmälle palvelulle. 

– Markkinatietopalvelu välittää tietoa esimerkiksi teknologioiden, liiketoimintamallien ja markkina-alueiden kehityksestä. Ilmainen palvelu on kaikkien yritysten saatavilla. Valmennuksissa yrittäjät ja muut avainhenkilöt voivat parantaa valmiuksiaan tehdä strategista ennakointityötä myös itse, sanoo BusinessOulun asiantuntija Liisa Pietikäinen.

Yritykset ovat antaneet kiitosta Kasvun ekosysteemit -hankkeen markkinatietopalvelulle ja valmennuksille, jotka ovat erinomainen tapa välittää ulkoista tietoa eri toimintaympäristöistä. Näin yritykset voivat suuntautua omaan vientimarkkinaansa viimeisintä tietoa hyödyntäen. 

– Tiedolla johtamisen valmennukset ovat olleet täynnä. Kaikki markkinatietopalvelua käyttäneet yritykset ovat kertoneet saaneensa tietää jotain uutta ja tarpeellista, Pietikäinen summaa hyvää palautetta.

Markkinatietopalvelu, valmennukset ja tietoa välittävät BusinessOulun asiantuntijat ovat osaamisen resurssi, joka tarjoaa tietoa esimerkiksi teknologioiden ja liiketoimintamallien kärkikehityksestä, markkina-alueista, uusista innovaatioista ja pääomasijoittamisen toimintaympäristöistä.

– Markkinatietopalvelun avulla kanavoimme asiakkaillemme päivittyvää tietoa kansainvälisiltä tutkimus- ja analytiikkataloilta. Osaamistamme on myös sovittaa tiedot yhteen asiakkaan tarpeiden kanssa – kaikki tietysti äärimmäisellä luottamuksella, Pietikäinen kertoo.

Yritykset voivat kansainvälistyä tai laajentua elinkaarensa monissa vaiheissa, joskus moneen kertaan. Yksi innovaatio sopii yhteen markkinaan ja toinen toiseen. Siksi markkinatietopalvelu ja valmennukset palvelevat eri vaiheissa olevia kaikenkokoisia yrityksiä.

– Yrityksillä riittää vaihtoehtoja, koska tilanteet ja kehitysvaiheet vaihtelevat suuresti markkinoittain eri puolilla maailmaa. Meillä länsimaissa voi huolettaa tietoturva IoT-ratkaisujen suhteen – toisilla markkinoilla voi olla ihmiselle sähköt vasta tulossa.

Tietoa yritysten tiedon tarpeista on hankittu paitsi kysymällä ja tutkimalla yrityksiä itseään, myös tutkimuslähteistä ja havainnoimalla. Tällä perusteella nämä palvelut suunniteltiin vastaamaan yritysten strategisen suunnittelun tarpeisiin.

Kun strategiset suunnitelmat on tehty, yritys tarvitsee yksityiskohtaisempaa tietoa valitusta kohdemarkkinasta, sillä tiedon tarve ei pääty markkinaan menoon.

ProWellness hakee kasvua monesta suunnasta

Oululaisen ProWellness Health Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mika Sipilän mukaan myös ProWellness tarvitsi vastikään spesifiä tietoa.

ProWellness osallistui Kasvun ekosysteemit -hankkeen järjestämään lääkinnällisten laitteiden sääntöjen valmennukseen, jossa keskityttiin sääntelyn tiukentumiseen Euroopan Unionissa. 

Direktiivin muuttuessa asetukseksi joidenkin terveysalan tuotteiden luokitukset muuttuvat. ProWellness Oy:lle muutokset näkyvät joidenkin tuotteiden kohdalla aiempaa raskaampina ja kalliimpina laadunvarmistusprosesseina.

– Pidin kurssia erittäin onnistuneena meidän näkökulmastamme, Sipilä toteaa.

ProWellnessin tuotteita on käytössä terveysalan organisaatioissa Suomen lisäksi Britanniassa ja Irlannissa. Jotta yritys voi toimia uusilla ja nykyisillä markkinoilla, sen täytyy tuntea paikallinen terveysalaa koskeva lainsäädäntö erittäin hyvin. Tässä työssä 6Aika-hankkeesta on ollut paljon apua, kun se on koonnut uuteen regulaatioon liittyvää tietoa tarvitsevia yrityksiä yhteen.

– Olemme pyrkineet laajentumaan muuallekin ulkomaille. Paraikaa meillä on menossa monta projektia Lähi-Idän ja Itä-Afrikan puolella sekä Etelä-Aasiassa. Olemme käyneet Business Finlandin delegaatioiden mukana Lähi-Idässä parikin kertaa, Sipilä sanoo.

Uutta yrittäjää etsimässä

Joskus yrityksen kasvun esteet liittyvät omistukseen. Kun senhetkinen omistaja on jo tehnyt päätöksen yritystoiminnan hiljentämisestä tai lopettamista, yritys ei tyypillisesti valloita enää uusia liiketoiminta-alueita tai maita.

Nimenomaan hyvinvointialan yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyneessä Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessa keskityttiin madaltamaan kynnystä hyvinvointiyritysten omistajanvaihdoksille.

– Potentiaalisten uusien yrittäjien tiedontarve liittyy esimerkiksi rekisteri- ja tietoturva-asioihin. On esimerkiksi tarve tietää, miten kantarekisteriin liitytään, hankkeen projektipäällikkönä toiminut Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhuollon erityisalojen koulutuspäällikkö Mika Paldanius sanoo.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke on jo ohi, mutta monet sen tuomat hyvät käytännöt ovat jääneet elämään. Paldanius on esimerkiksi mukana aktiivisessa ryhmässä, jossa yritystoimintaa lopettavia ja aloittamista harkitsevia pyritään törmäyttämään toisiinsa.

– Puhumme re-start-upeista. Kun yritykselle on luotu hyvä pohja ja asiakaskuntaa alkaa jo olla, siinä on yleensä hyvät lähtökohdat yritystoiminnalle, Paldanius toteaa.

Lisätietoja:
Kasvun ekosysteemit -hanke, projektipäällikkö Pirjo Koskiniemi, 040 592 5375, pirjo.koskiniemi (at) businessoulu.com
Hyvinvointiyritykset kiertoon, Mika Paldanius, 040 3580230, mika.paldanius (at) oamk.fi

Kuvassa: Pirjo Koskiniemi ja Liisa Pietikäinen