Julkaistu 20.6.2023 tiistai

Työelämäkokemuksia tuhansille nuorille

Menneen lukuvuoden aikana yli 8 000 lasta, nuorta ja aikuista osallistui Oulun kaupungin Työn Taitajat -ohjelmaan. Tarjolla oli monipuolista työelämään tutustumista työelämäaiheisista oppitunneista työvarjostukseen ja Maailman suurimmasta virtuaalisesta yritysvierailusta opetushenkilöstön seminaareihin.

Kuva: Juha Mattila, Pohde ja Kaisa-Liisa Harjapää, Esko Systems.

Työn Taitajat -ohjelman tavoitteena on tuoda työelämä ja Oulun seudun työmahdollisuudet tutuksi nuorille jo peruskoulun ja toisen asteen aikana yhdessä laajan työelämäverkoston kanssa. Verkostossa on mukana jo yli 150 eri alan osaajaa ja toimijaa. Viime lukuvuoden aikana Työn Taitajat järjesti erilaisia tapahtumia ja kokonaisuuksia, joiden ytimessä olivat kokemukset nuorille.

– Työnvarjostuspäivässä parasta oli, että pääsi seuraamaan läheltä työntekijän päivää sekä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia itseäni kiinnostavista teemoista. Ennakkokäsitykseni varjostettavani työnkuvasta ja kyseisen ammatin edustajista muuttui paljon. Mielipiteitäni kuunneltiin ja huomioitiin päivän aikana. Työelämäoppitunnit ovat todella innostavia ja oli hienoa päästä kuulemaan erilaisia persoonia ja omat tämänhetkiset haaveeni tulevasta ammatistani vahvistuivat, kertoo TET-jaksonsa BusinessOulussa tehnyt Alisa Heinonen Kaukovainion koulusta.

Nuoret haastavat totuttuja ajattelutapoja

Työn Taitajat mahdollistaa yrityksille ja organisaatioille monipuolisia tapoja olla vaikuttamassa nuorten valintoihin ja kertomaan toiminnastaan. Työelämäoppitunneilla tavoitetaan isompi ryhmä kerralla, työvarjostuspäivässä ajatuksia vaihdetaan pienellä porukalla ja opetushenkilöstön tapahtumissa jaetaan tietoa ammattilaisille, jotka kohtaavat nuoria päivittäin.

– Oman uratarinan kertominen oli hyvä kokemus. Nuorille on hyödyllistä kuulla, että työuraan mahtuu erilaisia vaiheita ja että se on antoisa kaikkine nousuineen ja laskuineen. Ennen kaikkea toivon, että nuoret saavat Työelämäoppitunneista itsevarmuutta omiin tuleviin valintoihin, kommentoi Kaisa-Liisa Harjupää Esko Systemsiltä.

Pekka Paurola 1Barista kehottaa kuuntelemaan nuoria.

– Nuoret ovat erittäin fiksuja. Kohdelkaa heitä potentiaalisina tulevaisuuden työntekijöinä. Kun olen kertonut omaa ura- ja yrittäjätarinaani ja mahdollistanut työvarjostuksen yrityksessäni, olen ollut yllättynyt siitä, miten kiinnostuneita nuoret ovat alasta ja kaikesta oppimastaan. Heillä on ja tulee olemaan hyviä kysymyksiä, jotka voivat jopa haastaa joitakin totuttuja ajattelutapoja.

Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu

Työn Taitajat järjesti toista kertaa Maailman suurimman virtuaalisen yritysvierailun. Tällä kertaa kohteeksi valikoitui matkailu- ja ravintola-ala Oulussa. Mukana oli viisi alan yritystä ja kaksi alan oppilaitosta. Vierailupäivän aikana alaa tehtiin tutuksi varhaiskasvatuksen lapsille, perusopetuksen oppilaille, toisen asteen opiskelijoille ja kansainvälisille osaajille. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui 3 600 lasta, nuorta ja aikuista eri kunnista väliltä Sodankylä – Espoo.

– Mukana olleiden toimijoiden yhteistyö ja sitoutuminen oli ihailtavaa ja saamamme palaute koulumaailmasta erittäin positiivista. Tarvetta tällaisille matalankynnyksen kokonaisuuksille on ympäri Suomen, toteaa Tiina Haapaniemi BusinessOulusta.

Pekka Paurolan mukaan Työn taitajien tapahtumiin osallistuminen on hyvin hyödyllistä – jos ei suoraan omalle yritykselle, niin koko alalle ja sen tulevaisuudelle.

Työn Taitajat jatkaa kasvuaan

Työn Taitajien yksi vahvuus on ollut sen helppous sekä kouluille että työnantajille. Tulevalle lukuvuodelle on jo sovittuna kymmeniä työelämäoppitunteja, työvarjostuspäiviä ja muita tapahtumia. Tulevan lukuvuoden tavoitteena on laajentaa toimintaa koskemaan myös alakouluja.

– Työn Taitajat -ohjelman avulla pystymme tukemaan opetushenkilöstöä nuorten ohjaustyössä. Osassa tapahtumia vaikutamme suoraan nuoriin ja osassa välillisesti opetushenkilöstön tiedon lisäämisen kautta. Työelämä kehittyy nopeaa vauhtia, joten meidän täytyy tarjota nuorille työkalut siellä navigoimiseen, sanoo Eemeli Alanne Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista.

– Jos ette ole vielä harkinneet osallistumista Työn Taitajiin, niin nyt on hyvä aika lähteä mukaan. Ilmoittaudu ja anna Työn Taitajien huolehtia järjestelyistä. Valmistaudu sinä vain näyttämään, mitä työ sinun alallasi todellisuudessa on, Pekka Paurola hoksauttaa.

Työn Taitajat numeroina lukuvuonna (elokuu-toukokuu) 2022 – 2023

Lisätietoja https://www.businessoulu.com/fi/tyonantajille/tyon-taitajat.html