Julkaistu 22.11.2022 tiistai

Työllisyyskatsaus lokakuussa 2022: Työllisyystilanteessa näkyy positiivinen kehityskulku

Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 859 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 10 826 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 379. Avoimia työpaikkoja oli 410 vähemmän kuin syyskuussa ja 1 009 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 136 vähemmän kuin syyskuussa ja 603 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 76 enemmän kuin syyskuussa ja 315 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa.

”Lokakuussa Oulun työllisyystilanteessa oli näkyvissä positiivinen kehityskulku. Työttömyysaste jatkoi Oulussa edelliskuukausien tavoin laskuaan: työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuussa 10,6 %, kun vuonna 2021 vastaavaan aikaan heidän osuutensa työvoimasta oli 11,4 % ja syyskuussa 2022 10,8 %. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 187) laski 645 henkilöllä, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 114) laski 421 henkilöllä ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 243) laski 55 henkilöllä”, summaa suunnittelija Ella Pelkonen BusinessOulun työllisyyspalveluista.

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 29,7 % (syyskuussa 28,3 % ja vuotta aiemmin 26,7 %).

Lokakuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 708 ja nuorisotyöttömyysaste oli 14,2 % (syyskuussa 14,2 % ja vuotta aiemmin 13,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli lokakuussa 1 785 448 € (syyskuussa 1 910 111 € ja vuotta aiemmin 1 995 644 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli lokakuussa 3 922 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 337. Syyskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 073, joista yli 1000-päiväisiä 2 380. Vuoden 2021 lokakuussa yli 300-päiväisiä oli 4 695, joista yli 1000-päiväisiä 2 359.

Trendit:

Oulun työllisyyskatsaus lokakuulta 2022 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.