Julkaistu 22.12.2023 perjantai

Työllisyyskatsaus marraskuussa 2023

Marraskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 1 906 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 626 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 086. Avoimia työpaikkoja oli 36 vähemmän kuin lokakuussa ja 356 vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 182 enemmän kuin lokakuussa ja 1 624 enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 218 enemmän kuin lokakuussa ja 600 enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,3 % (lokakuussa 12,1 % ja vuotta aiemmin 10,8 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,7 % (lokakuussa 26,6 % ja vuotta aiemmin 29,3 %).

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 041) nousi 861 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 506) nousi 356 henkilöllä viime vuoden marraskuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 351) nousi 87 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Marraskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 919 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,6 % (lokakuussa 15,4 % ja vuotta aiemmin 14,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli marraskuussa 2 155 031 € (lokakuussa 2 016 873 € ja vuotta aiemmin 1 952 419 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli marraskuussa 4 066 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 414. Lokakuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 086, joista yli 1000-päiväisiä 2 440. Vuoden 2022 marraskuussa yli 300-päiväisiä oli 3 955, joista yli 1000-päiväisiä 2 342.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

Joulukuun tilastot julkaistaan 23.1.2024.