Julkaistu 11.3.2024 maanantai

Yrityskauppa on erinomainen vaihtoehto alkavalle yrittäjälle

Finnvera on ollut alusta saakka mukana Pohjois-Pohjanmaan Yritysmarkkinoilla, jotka järjestetään nyt kolmannen kerran. Pohjois-Suomen aluejohtaja Pasi Vartiainen korostaa yritysmarkkinoiden sopivan moneen tilanteeseen yrittäjän polulla.

– Yritysmarkkinat on matalan kynnyksen tapahtuma kaikille, joilla on mietteissä oman yrityksen myynti tai toisaalta oman yritystoiminnan kasvattaminen tai aloittaminen yrityskaupan kautta.

Yritysmarkkinoiden tavoitteena on saattaa yhteen yrityskaupoista kiinnostuneet ja asiantuntijat.

– Sen lisäksi, että pääsee luottamuksellisesti keskustelemaan mahdollisten kauppakumppanien kanssa, on paikalla myös kattavasti erilaisia omistajanvaihdosten asiantuntijoita, joiden kanssa voi asioita laittaa alulle tai ainakin verkostoitua myöhempiä tarpeita varten. Tapahtumissa syntyy paljon uusia alkuja, Vartiainen sanoo.

Omistajanvaihdosten edistäminen on hänen mukaansa yksi erityisrahoitusyhtiö Finnveran painopistealueista.

– Finnveran tehtävänä on olla edistää kasvua ja suomalaisten yritysten menestystä.  Tuottavuuden sekä kilpailukyvyn näkökulmasta yritystoiminnan jatkuminen myös omistajanvaihdosten kautta on erittäin tärkeää.

Finnveralla on omistajanvaihdoksissa kaksi erilaista roolia:

– Olemme usein pankkien rinnalla takaamassa omistajanvaihdokseen myönnettyä rahoitusta, mikäli yritystoiminnan ostavalla yrityksellä ei ole riittävästi tarjota vakuuksia lainaa varten. Tämän lisäksi voimme olla mahdollistamassa omarahoitusosuuden kokoamista Yrittäjälainan avulla, Vartiainen kertoo.

– Finnveran Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina yrittäjälle, jolla vahvistetaan omia pääomia yrityskaupan yhteydessä. Etenkin Pohjois-Suomessa Yrittäjälaina on varsin tavallinen työkalu yrityskauppojen toteuttamisessa.

Rahoittajia kannattaa kuunnella

Rahoitus on keskeisessä asemassa yrityskaupan toteuttamisessa. Se määrittelee monia raameja kaupan toteuttamiselle silloin,  kun kaupan toteuttamiseen tarvitaan ulkoista rahoitusta.

– Rahoittajilla on intressi toimia ostajan näkökulmasta vastuullisesti, sillä rahoittajat ottavat riskin ennen kaikkea ostajasta ja hänen kyvystään suoriutua yrityskaupan tuomista velvoitteistaan. Jos rahoittajat toteavat, että kauppa ei ole toteutettavissa, on se myös ostajan kannalta paras ratkaisu, Vartiainen painottaa.

Vuonna 2017 julkaistun pro gradu -tutkielman mukaan kolmen vuoden jälkeen jopa 92 % omistajaa vaihtaneista yrityksistä jatkoi toimintaansa ja viiden vuoden jälkeen 81,5 %, kun nollasta lähteneistä yrityksistä yli puolet lopetti toimintansa samassa ajassa.

– Haluaisin kannustaa yrittäjäksi pohtivia kartoittamaan ensin, voisiko yrittämisen aloittaa mieluummin yrityskaupan kautta uuden yrityksen perustamiseen sijaan. Yrityskaupan kautta saa jo testatun liiketoimintamallin, valmiin asiakaskunnan ja usein lisäksi perehdytyksen yrittämiseen. Se on siksi huomattavasti parempi tapa aloittaa yrittäminen, Pasi Vartiainen avaa yrityskaupan hyviä puolia.

Pohjois-Pohjanmaan Yritysmarkkinat järjestetään Oulun BusinessAsemalla lauantaina 27.4.2024. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun seudun Uusyrityskeskuksen ja BusinessOulun tuottama tilaisuus on maksuton ja luottamuksellinen. Ilmoittautumiset: ppyritysmarkkinat.fi

Lisäätietoja antavat:

Janne Kärkkäinen
janne.karkkainen@businessoulu.com
040 5966 838

Paula Pihlajamaa
paula.pihlajamaa@yrittajat.fi
050 4399 808

Jarmo Siipola
jarmo.siipola@uusyrityskeskus.fi
044 9772 169

Tuija Aitto-oja
tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi
040 5106 315

Riku Huhta
riku.huhta@businessoulu.com
040 7022 936