Julkaistu 20.5.2024 maanantai

Ajatuksia yksinyrittämisestä

Kirjoittaja: Risto Luttinen

Milloin alkaa yrittäjäksi? Oman kokemukseni mukaan ja vuosia yrityskummina asiaa seuranneena voisin sanoa, että ei heti, kun idea tulee mieleen. Ensin kannattaa mennä työntekijäksi yritykseen ja hankkia työelämän kokemusta.

Itse aloitin työntekijänä kansainvälisessä konsernissa, joka toimi 22 eri maassa, myös Suomessa. Parin vuoden jälkeen etenin aluepäälliköksi ja viimeiset pari vuotta olin Suomen yrityksen toimitusjohtaja. Tuosta ajasta kaikki saatu oppi, kokemus ja taito auttoivat paljon omaa yritystoimintaa aloittaessa.

Yrittäminen on kovaa työtä ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Aloitin yksin eli yksinyrittäjänä. Jo vuoden jälkeen palkkasin ensimmäisen työntekijän ja siitä lähes vuosittain aina yhden lisää. Lopulta meitä oli seitsemän henkilöä. Kyseessä oli palvelualan yritys.

Kuten vanha sanonta kuuluu, että lapsi tuo leivän tullessaan, oli itsellänikin samantapainen ajatus palkatessani työntekijöitä. Jokainen uusi työntekijä todellakin toi tullessaan uusia asiakkaita. Luonnollisesti yrityksen tase- ja tuloslaskelma piti olla kunnossa. Työntekijöiden määrä mahdollisti ja auttoi yrittäjää toiminnan suunnittelussa.

Missio, visio ja strateginen suunnittelu ovat asioita, joita jokaisen yrittäjän pitäisi tietää ja hallita.

Mitä yrittäjäksi aikovalta vaaditaan? Se vaatii innostusta, intohimoa, motivaatiota sekä ammattitaitoa ja osaamista. Kaikista ei ole yrittäjiksi, vaikka sitä nykyään tuputetaan yhteiskunnankin taholta. Ihmiset ovat eriluonteisia. Toiset ovat varovaisia, eivät halua ottaa riskejä, ja he pysyvät mieluummin työntekijöinä, joita toki tarvitaankin. Mikään yritys ei menesty ilman hyviä työntekijöitä.

Aloittavalla yrittäjällä on nykyään, toisin kuin viitisenkymmentä vuotta sitten, apuna heti alussa Uusyrityskeskus, BusinessOulu, OSAO, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät (SY) ja Yrityskummit. Näistä organisaatioista saa hyvää opastusta ja neuvontaa, osalta myös maksutta.

Pärjääkö yrittämisellä? Kyllä pärjää, jos edellä mainitut asiat ovat hoidossa. Tosin Suomen yrittäjien julkaisemat luvut kertovat myös faktoja, jotka eivät aina mairittele. Suomessa on 230 000 yksinyrittäjää. Viime vuonna luku kääntyi laskuun kymmenellä tuhannella. Yrittäjyys on yleistä alle 2 000 asukkaan kunnissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Eniten yrittäjiä on Luhangalla ja Lestijärvellä – yli 31 %.

Mikä on palkkataso?

  • 21 % tienaa alle 1 000–1 999 euroa / kk,
  • 21 % tienaa 2 000–2 999 euroa / kk,
  • 11 % tienaa 4 000–6 000 euroa / kk ja
  • vain 5 % tienaa yli 6 000 euroa / kk.

Yksinyrittäjien yhteenlaskettu liikevaihto on 26 miljardia euroa. 84 % yksinyrittäjistä toimii kokoaikaisesti ja päätoimisesti. 48 % on toiminut yksinyrittäjänä yli 10-vuotta ja 15 % alle kolme vuotta.

Halu kasvaa?

  • 34 % hakee kasvua työntekijän palkkaamisesta.
  • 36 % hakee kasvua verkostoitumalla kumppaneiden kanssa.
  • 37 % hakee kasvua uusista tuotteista ja palveluista.
  • 49 % hakee vain maltillista kasvua.

Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi.

Miksi ei palkata työntekijöitä? Yleisin syy on liian pieni liikevaihto. Tuloslaskelma ja tase eivät sitä edellytä, mutta muitakin syitä löytyy.

Työelämän sivukulut? Moni yrittäjä tarvitsisi lisää työvoimaa, mutta miksi he eivät palkkaa? Syitä on monia. Jos työntekijälle maksetaan 11 euron tuntipalkka, maksaa hän yritykselle todellisten kulujen jälkeen 18,70 euroa. Arvonlisäveron jälkeen summa nousee 23 euroon ja nyt arvonlisäveroa korotetaan vielä tuostakin. Monelle yrittäjälle on järkevämpää ottaa vastaan vähemmän tilauksia ja sinnitellä olemassa olevalla henkilökunnalla.

Väärän rekrytoinnin pelko? Epäonnistunut rekrytointi voi tuhota koko yrityksen. Mistä sitten löytyy sopiva ja motivoitunut työntekijä? Miten koulutan, opastan ja motivoin häntä, kun kokemusta ei ole henkilöstöpolitiikasta?

Irtisanominen! Yrittäjällä pitäisi olla mahdollisuus purkaa epäonnistunut rekrytointi koeajan jälkeenkin. Se antaisi rohkeutta tarjota työtä!

Mutta: moni yrittäjä ajattelee pärjäävänsä hyvin yksin eli ilman työntekijää ja siitä tulevia murheita sekä saavansa riittävän toimeentulon. Kääntöpuolena asiassa on tilanne sairastuessa ja omien vapaapäivien ja lomien järjestäminen. Myös verkostoitumisen mahdollisuus pienenee ajanpuutteen takia.

Kannustinloukut? Niin kutsutut kannustinloukut ovat edelleen vahvasti todellisuutta. Yrittäjien mukaan työvoimaa on hankala saada etenkin lyhyisiin työsuhteisiin. Onko työntekijöiden palkkaaminen edes välttämätöntä?

Asiantuntijan näkökulmasta paras tapa työllistyä on perustaa pieni yritys ja työllistää vaikka pelkästään itsensä. Kaiken muun voi ulkoistaa.

Summa summarum: Suomi on hyvä maa yrittää ja pohdittujen haasteiden helpottuessa vielä parempi.

Risto Luttinen
yrityskummi