Julkaistu 22.12.2021 keskiviikko

Oulun ICT-sektori luo uutta

Kirjoittaja: Jussi Leponiemi

Tervehdys! Aloitin työt ICT-asiakkuuspäällikön tehtävässä elokuun alussa täällä BusinessOulussa. Roolini on toimia ICT-toimialan yritysrajapinnan vastuuhenkilönä. Käytännössä analysoin yritysten kehitystarpeita ja ratkon erilaisia yritysten haasteita yhdessä muiden businessoululaisten sekä monien muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja -ympäristöä sekä saada aikaan myönteistä kehitystä niin viennin, investointien kuin yleisesti kasvunkin suhteen. Tilanteet ja käytännön toimenpiteet sekä mukaan rekrytoitava toimijaverkosto vaihtelevat tapauksittain aina osaamisen kehittämisen teemoista invest in -toimenpiteisiin. Aiheiden kirjo on hyvin laaja. Olen päässyt hyvin työn juureen kiinni, tavannut paljon ihmisiä ja tutustunut yrityksiin, ehkäpä jotain pientä jo saanut aikaankin.

Meidän Oulumme, pohjoisen piilaakso, on painottunut brändiltään ”insinöörikaupungiksi” ja tälle on toki vankat perusteet. ICT (informaatio- ja viestintäteknologia) on Oulun kärkiala ja laajan ICT-sateenvarjon alla tehtävä työ koskettaa kiinteästi lähes kaikkia muitakin toimialoja ainakin välillisesti, mutta monesti suoraankin. Oulun ICT-sektori on yleisellä tasollaan valtakunnan kärkeä. Usealla alasektorilla asemoidutaan vähintään Euroopan tason toimijoiksi ja eräillä erityisaloilla selkeästi maailman kärkeen osaamisessa ja yritysten tekemisessä. Toisaalta on selvää, että usealla yrityksellä on vaikeuksia ja tulevaisuus on ainakin osin epävarma eri syistä. Pystymme kuitenkin tukemaan ja auttamaan yrityksiä melko hyvin ja erityisesti toimijaverkostomme yhteiset resurssit tarjoavat vahvan portfolion yritysten eri tilanteisiin.

Silmiinpistävää Oulussa niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä on uuden ideointi, tuotekehitys ja innovointihalu. Meillä onkin painottuneesti innovaatiovetoinen työelämä ICT-alalla. Yleisesti ottaen elämme aikaa, jossa toimialalla on tapahtumassa verrattain paljon, ajureina muun muassa eri teknologioiden huomattavan nopea kehitys sekä elinympäristömme alati nopeutuva digitalisaatio. Olemme saaneet hyviä ja rohkaisevia uutisia globaalisti toimivilta ja Oulussa operoivilta suuryrityksiltä sekä toisaalta innostavia menestystarinoita pienyrittäjiltä. Uskallan vihjata, että lisää plus-merkkisiä uutisia on tulossa Oulun ICT-alalle. Oma näkemykseni on, että Oulu on nousemassa useammassakin ICT:n alasegmentissä seuraavalle tasolle esimerkiksi kansainvälisen kaupan, tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistämisen sekä tuotekehityksen näkökulmista. Perustana ovat yritysten pitkäjänteinen ja ennakkoluuloton työ, panostukset osaamiseen ja sen kehittämiseen ja verkostomaisen toiminnan jalostumisen sekä yhdessä tekemisen kulttuurin hyödyntäminen eri liiketoiminnan vaiheissa. On todella hienoa olla mukana seuraamassa ja tukemassa yrityskentän innovatiivisia aloitteita yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Kehitämme verkostomaista toimintaa ja pyrimme myös viestimään siitä. Suosittelenkin aihetunnisteen #OuluICT seurantaan ottamista eri foorumeilla.

Korona-aika on pitkään värittänyt kaikkea tekemistä ja vaikuttaa toki vieläkin, mutta nyt suunta on voimakkaasti kohti ihmisten kohtaamista, tapaamisia, keskusteluita sekä ideoiden ja ajatusten vaihtoa. Omassa työtehtävässä korostuu verkostoituminen ja ihmisten kohtaaminen sekä vuorovaikutus ja koenkin tämän avautuvan kehityksen upeana asiana. Jo tällä hetkellä yritystapaamiset hoidetaan lähtökohtaisesti mieluiten kasvotusten verrattuna erilaisiin etäratkaisuihin. Se on ymmärrettävää, koska ihmisten kohtaaminen, luottamuksen kehittyminen ja innovointi vuorovaikutuksessa usein edellyttävät tai ainakin merkittävästi hyötyvät aidoista kohtaamisista. Lisäksi keskusteluista tulee hyvällä tavalla vähemmän ohjattuja, on helpompi ottaa mukaan sivuavia teemoja ja löytää mahdollisuuksia yhteiselle tekemiselle joskus jopa sattumaltakin keskustelun rönsytessä hieman vapaammin.

Olen kutsunut jonkin verran yritysedustajia ja muita yhteistyökumppaneita tapaamisiin myös työpisteeni yhteyteen BusinessAsemalle Hallituskadulle. Olen havainnut, että näin toimitaan yleisestikin koko ajan enemmän, joten toiminta täällä Asemalla on jälleen viriämässä. Mitä enemmän saamme asiointia, vierailijoita, edustajia, tutustumisryhmiä, tapahtumia ja myös joskus jopa sattumanvaraisia kohtaamisia asemalle, sitä parempi. Aiemmin viittasin ”insinöörikaupungin” leimaan. Näkökulmasta riippuen sen voi yksinkertaistaen nähdä heikkoutena tai vahvuutena. Itse näen, että insinöörit, mutta muunkin taustaiset alalla eri tehtävissä toimivat osaajat, ovat selkeästi vahvuus Oululle. Olen kohdannut huippuammattilaisia, joilla on häkellyttävä kyky ajatella luovasti, mutta silti realistisesti erilaisia mahdollisuuksia ja väittäisinpä monella olevan loistava huumorintajukin. ICT-sektoriin linkittyvissä tehtävissä toimivat oululaiset ovat huomattava luova voimavara koko seudulle ja he voivat parhaimmillaan tukea muidenkin alojen kehittymistä. Näinhän monesti jo tapahtuukin, mutta kehittämisen varaa on tässäkin. Kannustankin laajaan yhteistyöhön alueella toimialarajat ylittäen. Jos mietit, miten ottaa ensimmäinen askel, soittele vaikka allekirjoittaneelle tai muille täällä BusinessOulussa, niin sovitaan tapaaminen Asemalle ja katsotaan mahdollisuuksia yhdessä.

Jussi Leponiemi