Julkaistu 21.12.2022 keskiviikko

Parasta innovaatiokumppanuutta

Kirjoittaja: Pirjo Koskiniemi

Siinä se on, pariin sanaan puristettuna Oulun Innovaatioallianssin lupaus yrityksille. Tarjolla on parasta innovaatiokumppanuutta.

Innovaatioallianssi on sopimus, jossa osapuolet sopivat yhteisistä päämääristä ja resurssien suuntauksesta. Sopimus on yhteinen julistus, mutta mitä OIA arkityönään tekee? Viime vuonna alkaneen sopimuskauden ja uusien tavoitteiden myötä haluttiin kirkastaa innovaatioallianssin palveluita yrityksille. Mihin yrityksiä tarkasti ottaen kutsutaan mukaan, kun heitä kutsutaan osallistumaan ekosysteemin toimintaan, ja mitä he siitä saavat?

Tulevaisuuden osaamista

Kaupunkiympäristön digitalisaatio, hyvinvoinnin ja terveyden digitaaliset ratkaisut, kiertotalous. Innovaatioallianssi vaikuttaa vahvasti valittujen kohdealojensa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Innovaatioallianssi tunnistaa nenä pitkällä digitalisaation ja datatalouden mahdollisuuksia ja ennakoi yritysten osaamistarpeita. Osaajapula vaivaa kaikkialla. Innovaatioallianssi selvittää yritysten lyhyen ja pitemmän aikavälin osaamistarpeita, ja etsii koulutusmahdollisuuksia. Keinona on myös vapaana olevan työvoiman täsmäkouluttaminen yritysten tarpeisiin. Tarkoituksena on saada aikaan yhteisiä foorumeita, joilla työnantajat ja oppilaitokset käyvät aktiivista vuoropuhelua.

Tehdään yhdessä

Paras innovaatiokumppanuus tarkoittaa uusia, ketteriä ratkaisuja tekemällä ne yhdessä. Yrityksiä kutsutaan yhteiskehittämään palveluitaan ja kiihdyttämään tuotekehitystä kumppaneiden kanssa. Yritysten käytössä ovat pilotointi- ja testauspalvelut sekä monenlaiset kokeilualustat ja kehittämisympäristöt. Esimerkkinä näistä vaikkapa valmisteilla oleva langattomien ratkaisujen kehitysympäristö RadioPark. Innovaatioallianssi myös rakentaa yhteistyöverkostoja, hankkeistaa kehittämistarpeita, välittää tietoa niin sisään kuin ulos päin ja tuottaa avoimia innovaatiotapahtumia. Ennakointitiedon tehokas hyödyntäminen pitää liiketoiminnan askeleen edellä.

Ekosysteemien pelinrakentajat

Pariin sanaan tiivistynyt innovaatioallianssin lupaus parhaasta innovaatiokumppanuudesta on tulos OIA-väen työskentelystä Ekosysteemikoulussa. ”Ekosysteemin rakentaminen vaatii palveluajattelua”, sanoo Ekosysteemikoulun opettaja Krista Keränen Vision Factory Oy:stä. Ekosysteemit ovat vuorovaikutusta ja verkostoja, joissa OIA:n kärkiohjelmat ja klusterit toimivat pelinrakentajina.