Julkaistu 4.1.2022 tiistai

Tutkitusti vaikuttava TAT:n Yrityskylä kutsuu ysiluokkalaiset johtamaan kansainvälistä kauppaa Businessasemalle

Kirjoittaja: Pauliina Latvakoski ja Juulia Laatikainen

Yrityskylä

Tuotepaketin tuotteiden valmistuskustannukset nousevat. Tämän seurauksena kaikkien tuotteiden hinnat nousevat 50 %. Laskekaa tuotteellenne uusi ja kannattava myyntihinta! Huomatkaa myös, että mikäli teillä on markkinakorkoinen laina, sen korko on myös noussut. Mikäli valitsitte kiinteän koron, se on suojannut teitä koron vaihtelulta.

Tällaisia käänteitä yhdeksäsluokkalaiset kokevat Businessaseman tiloissa TATin Yrityskylä Yläkoulun pelissä. Työelämä- ja taloustaitoja kehittävässä pelissä yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa aitoa yritystä kansainvälisillä markkinoilla.

Yrityskylä Yläkoulu on yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus

Ennen Yrityskylään saapumista oppilaat oppivat koulussa liiketoimintaan ja yritysmaailmaan liittyvää sanastoa sekä harjoittelevat työelämätaitoja kuten neuvottelemista ja tiimityöskentelyä. Lisäksi oppilaat tutustuvat yritykseen, jota he tulevat Yrityskylässä tiiminä johtamaan.

Viidestä johtoryhmän jäsenestä koostuvassa tiimissä jokaisella on oma vastuualueensa: yksi on toimitusjohtaja ja toinen vastaa markkinoinnista ja viestinnästä. Tiimissä töitä tekevät myös vastuullisuusasiantuntija, tuotantopäällikkö sekä myyntipäällikkö – aivan kuten oikeassa yrityselämässä. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan kansainvälisille asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Paras liiketulos ei pelkästään riitä, vaan voittoon vaaditaan myös hyvä maine.

Pelillinen ja toiminnallinen oppimisympäristö tukee oppimista

Yrityskylä Yläkoulussa Oulussa vierailee vuosittain yli 5000 Pohjois-Pohjanmaan alueen yhdeksäsluokkalaista. Yrityskylän tavoitteena on tuoda työelämä, talous ja yrittäjyys lähemmäksi nuoria innostavalla tavalla. Pelissä harjoiteltavat taidot, kuten aktiivisuus, omatoimisuus ja liiketoiminta-ajattelu ovat tärkeitä niin tuleville yrittäjille kuin työelämässä yleisesti. Yrityskylä Yläkoulu onkin solahtanut hyvin osaksi Businessaseman innostavaa ja yrittävää ilmapiiriä.

Yhteistyö on olennainen osa peliä, sillä johtoryhmässä neuvotellaan yrityksen toimintaa koskevista asioista tiimin jäsenten kanssa. Osallisuuden kokemus syntyy pelillisessä opetussuunnitelman mukaisessa oppimisympäristössä, jossa jokainen pääsee toimimaan aktiivisena tiimin jäsenenä käyttäen omia vahvuuksiaan.

TATin Yrityskylä on tutkitusti vaikuttava*. Yrityskylässä koetun aidon työelämäkokemuksen myötä nuori ymmärtää opintojen ja tulevaisuuden työelämän yhteyden. TATin Nuorten Tulevaisuusraportin tutkimuksen mukaan Yrityskylään osallistuneista 76 % on valmiita panostamaan opintoihinsa menestyäkseen työelämässä, mutta Yrityskylää vaille jääneistä vain 63 prosenttia.

Yrityskylä Yläkoulussa vierailleista oppilaista kolme neljästä kertoi oppineensa kantamaan ja jakamaan vastuuta omassa tiimissään. Myös yhdeksäsluokkalaisten opettajat ja opinto-ohjaajat kertovat, että yksi tärkeimmistä Yrityskylä Yläkoulussa opittavista taidoista on tiimissä toimiminen ja neuvottelutaidot. Yrityskylässä oppilaat saavat kokemuksen siitä, että jokaisella on merkitystä yhteiskunnan rakentamisessa ja työelämässä.

Yhteiskunnassa tarvitaan rohkeutta toimia ja yrittää

Pelissä tiivistetään yrityksen vuoden tapahtumat kahteen tuntiin, joten Yrityskylä Yläkoulun ovien takana tapahtuu paljon. Päätöksiä täytyy tehdä nopeasti, mutta tulevaisuutta ja uusia asiakkaita silmällä pitäen. ”Yrityksen johtaminen on välillä hektistä” kommentoi moni nuori pelin jälkeen. Virheiden tekemistä ei Yrityskylässä pelätä, vaan ne nähdään mahdollisuuksina. Ei haittaa, vaikka jokin asia ei onnistu ensimmäisellä yrittämällä. Yrityskylässä opitaankin itse tekemällä ja kokeilemalla. Nuoret saavat myös kokemuksen siitä, että yritystoiminta on usein alussa tappiollista, mutta yhteistyöllä liiketulos saadaan kasvuun.

Pelipäivä on yhdeksäsluokkalaisille ainutlaatuinen kokemus, ja Yrityskylästä Businessasemalta lähdetään takaisin koululle leveä hymy kasvoilla ja positiivinen työelämäkokemus mielessä. Yrityskylän tavoitteena on, että ihan jokaisella suomalaisella on intoa ja rohkeutta toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

*TATin Nuorten Tulevaisuusraportti 2021, (lisätietoja: https://yrityskyla.fi/tatin-yrityskylan-vaikuttavuus-tutkittiin-tulokset-merkittavia/).