Julkaistu 4.3.2022 perjantai

Uusi rekrytoinnin väylä löytää motivoituneen osaajan

Kirjoittaja: Ella Seppänen

Opinnollistamisen avulla ohjaukseen sitoutuneet työnantajat ja motivoituneet työnhakijat löytävät toisensa. Opinnollistamisen kautta työnantaja pystyy madaltamaan työnhakijan kynnystä hakeutua alalle palkkatöihin täydentämällä hänen koulutustaan ja vahvistamalla luottamustaan omaan osaamiseensa. BusinessOulu ja työnhakijan omavalmentaja ovat tukena opinnollistamisen aikana, joten neuvonta ja ohjaus on helposti saatavilla.

BusinessOulun työllisyyspalveluissa opinnollistaminen tarkoittaa osaamisen näkyväksi tekemistä eli osaamisen kartuttamista ja tunnistamista työtä tehdessä. Työnhakijoilla on paljon osaamista, jonka tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla vaikeaa. Opinnollistamalla työkokeilu, palkkatuettu työ tai kuntouttava työtoiminta osaaminen saadaan esille.

Opinnollistamisella pyritään lyhentämään mahdollisia opiskeluaikoja, jolloin työnhakijan sijoittuminen työmarkkinoille nopeutuu. Polku on yksilöllinen ja se kestää keskimäärin 2-6 kuukautta. Opinnollistaminen ei ole opiskelua eli se ei vaadi työnhakijalta opiskelupaikkaa tai opiskelupäiviä, eikä se aiheuta työnantajalle lisäkustannuksia.

Työnantajalle opinnollistamisen prosessi alkaa työympäristön tarkalla kuvauksella. Yhteistyössä BusinessOulun kanssa eritellään työpaikan työtehtävät kuvauksineen ja tästä rakennetaan opinnollistamisen runko. Työnantaja saa kuvauksen myös omaan käyttöönsä, esimerkiksi rekrytoinnin tai perehdyttämisen apuvälineeksi.

Opinnollistetun palvelun aikana työnantaja ohjaa työnhakijaa työpaikalla ja perehdyttää työtehtäviin eli arjen työtehtäviä hoidetaan samoin kuin muutenkin. Lisäksi työnantaja osallistuu opinnollistamisen välitapaamisiin omavalmentajan ja työnhakijan kanssa. Tapaamisten aikana tunnistetaan ja sanoitetaan työnhakijalle kertynyttä osaamista, seurataan palvelun edistymistä ja lopuksi laaditaan ja allekirjoitetaan työnhakijan osaamistodistus.

Palveluna opinnollistaminen on ollut osa BusinessOulua jo useamman vuoden ajan, mutta kuntakokeilun myötä palvelu laajentuu myös yksityisille työmarkkinoille ja osaksi työkokeilua ja palkkatuettua työtä. Ensimmäiset yrityskumppanit, Arina ja CiiYou, ovat jo aloittaneet yhteistyön kanssamme ja etsimme mukaan lisää palvelun yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä ja yrittäjiä.

Kiinnostuitko opinnollistamisesta? Lue lisää tai ota yhteyttä!

Yritykset ja yrittäjät

Ella Seppänen

p. 029 505 6022

ella.seppanen@businessoulu.com

Yhteisöt ja kaupunkityöllistäminen, oppilaitokset

Reeta Limingoja

p. 050 347 5623

reeta.limingoja@businessoulu.com